Working time:Monday - Friday: 08.30 AM - 04.15 PM

Find us:Bandirippuwa Estate, Lunuwila.

Image Imageපොල් පැළ සිටුවීම
පොල් ඉඩම් වල පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණය
පොල් වගාවේ පොහොර භාවිතය


කාබනික පොහොර භාවිතය
කාබනික පොල් වගාව
පොල් වගාවේ ඒකාබද්ධ පෝෂක කළමණාකරනය


ප්ලෙසිස්පා කෘමි හානි මර්ධනය
කළු කුරුමිණි හානි මර්ධනය
රතු කුරුමිණි හානි මර්ධනය


රතු කුරුමිණි හානි පාලනයට පෙරමෝන භාවිතය
පොල් මයිටා හානි මර්ධනය
මයිටා මර්ධනය සදහා විලෝපික මයිටාවන් යොදාගැනීම


පොල් දළඹු හානි මර්ධනය


NEWSLETTER

Subscribe and get the latest news and useful tips, advice and best offer.